O nás a našich snech

"Řešení k navenek komplikovaným problémům vytvořeným zmatenými myšlenkami nevyvstane z komplikovaných analitických teorií. Ale objeví se jako vhled, oděný v hávu jednoduchosti."

Sydney Banks  


The Simplified Mind, Zjednodušená mysl

je čistá mysl. Spojení s naším vrozeným duševním zdravím. Spojení se sebou samým. Když zjednodušíme náš duševní hluk a vnitřně se zklidníme, objeví se momenty jasné mysli. Jasná mysl v daném momentě znamená jasnost myšlenky, vyšší úroveň odolnosti, radost, výkon využívající plný potenciál, dobrý přístup k věci a porozumění lidem okolo sebe. Když lidé zažijí jasnost myšlenky, jsou ve svém nejlepším rozpoložení. Zažívají méně stresu. Jejich radost z práce nebo života se zvýší. A vytvoří si hluboké propojení s tím, kým doopravdy jsou. Jsou schopni vidět, co blokuje jejich potenciál. Pohnou se z místa, povolí uzdu kreativitě. Nacházejí řešení a příležitosti. Začnou oceňovat lidi okolo sebe a jsou více ohleduplní. Výsledkem toho je, že jsou úspěšnější, efektivnější a jejich práce má větší dopad. Prožívají lepší vztahy s lidmi okolo nich. Stanou se paprsky světla ve skupinách, ve kterých se pohybují, zatímco jsou hluboce propojeni s vlastními kořeny, s vnitřním já a jejich moudrostí a jasnou myslí. 

Naším snem a přínosem jako týmu The Simplified Mind je sdílet porozumění jak lidská mysl funguje. A tím vést lidi cestou transformace nastavení mysli s důsledky a použitím ve všech aspektech života. 

Naší práci s klienty zakládáme na porozumění Mysli, Vědomí a Myšlenky. Ty artikuloval Sydney Banks. 


NÁŠ TÝM

Seznamte se s transformačními koučkami

Loredana Popasav

Transformativní a Exekutivní Koučka, certifikovaná SuperCoach Academií, zakladatelka společnosti

Kateřina Černá

Transformativní Koučka, certifikovaná SuperCoach Academií


Pokud chcete zkusit, jak takové koučování vypadá, rezervujte si své první sezení zdarma. Rády se Vám budeme věnovat.