Rovnováh zevnitř směrem ven

19.03.2018

Nedávno jsem byla požádána, abych vedla seminář nalezení rovnováhy mezi životem a prací, mezi kariérou a rodičovstvím nebo partnertsvím/manželstvím, rovnováhy mezi osobním a profesním životem, pomyslela jsem si, "nuže, rovnováha je v mysli. Je to porozumění jak mysl funguje, tedy vždy směrem zevnitř ven. Takže proč lidem neosvětlit vliv Stavu Mysli na jejich vidění rovnováhy a života." To je věc, o které dnes píši.

Tak, jak já to vidím, rovnováha, kterou hledáme, je již přítomna uvnitř nás. Prostě ji jenom občas nevidíme, je schovaná pod naším habituálním (navyklým) myšlením.

Každý z nás má vlastní představy a definice o tom, co rovnováha je a jak by přesně měla vypadat. Každý z nás si utváří tento ideál v hlavě a pak ho porovnává se zkušeností, kterou v danou chvíli má. A když nejsou porovnatelné, tíhneme k obviňování z tohoto rozdílu celý svět, neskutečné pracovní hodiny, partnera/partnerku, nadřízeného, životní okolnosti a nás samotné. A tak dojdeme k závěru, že je třeba s tím něco udělat a hledáme řešení okolo nás: myslíme si, že se musíme naučit, jak toho ideálu dosáhnout. Velmi často dáváme na pospas naše štěstí a pohodu a rozhodneme se, že budeme šťastní teprve s nastolením ideální rovnováhy, kterou jsme si vytvořili v hlavě.

Tak a nyní navruji, že tak zvaný nedostatek rovnováhy, nerovnováhy, které lidé zažívají, je jen myšlení v ten daný okamžik. Tíhneme k představě, že naše mysl je stálá, jako logický a spolehlivý procesor. Ale Stav mysli není stálý, je proměnný. Naše schopnost vidět a myslet jasně, kvalita našeho myšlení a zdůvodňování, kvalita vnímání, celková stabilita naší mysli, kvalita odstupu a porozumění naší mysli - to všechno se mění kdykoliv se změní Stav naší mysli. Můžete na Stav mysli pohlížet jako na variaci úrovní jasnosti a mentální kapacitu, kterou prožíváme přes pocity.

Na příklad - pocity napětí, zlosti, rozrušení nebo stresu naznačují nízkou úroveň mentální schopnosti a jasnosti. Pocity klidu, pohodlí a pohody naznačují vysokou úroveň jasnosti a mentální kapacity. Přemýšlejte o Stavu mysli jako o lidském počasí - někdy je slunečno, jindy zataženo, jednou prší a jindy je vyloženě bouře. A Vaše pocity jsou barometr. A jak víme, barometr nepředpovídá počasí. Barometr jen měří tlak vzduchu v daný moment a může Vám dát jen krátkodobou předpověď počasí. Barometr Vám neřekne, jaké bude počasí za měsíc, rok, dekádu nebo století. Naše pocity se chovají úplně stejně, neříkají nám, kdo jsme, ale kde v našem životě zrovna jsme. Jen nás informují, kde je naše myšlení v daný moment.

Takže se vraťme k rovnováze. Řekla bych, že rovnováha je naší součástí jako hlava je součástí těla nebo nos součástí obličeje. Rovnováha je vestavěná. Místo, kde bychom měli rovnováhu hledat, je uvnitř nás, v jasnosti a tichu mysli, "před kontaminací myšlenkou", v našem vnitřním duševním zdraví. Nedostatek rovnováhy je jen produktem našeho myšlení a řešením nerovnováhy není více myšlení, ale perspektiva. Alan Watts napsal: "Otázka 'co s tím máme dělat' je pokládána pouze těmi, kteří nerozumí problému. Jestliže problém má řešení, porozumět mu a vědět, co dělat jsou jedno a to samé. Na druhé straně, dělání něčeho s problémem, kterému nerozumíme, je jako snažit se odstranit tmu rozhrnováním rukou do stran. Když se rozsvítí, tma okamžitě zmizí. Toto se vztajuje hlavně na problém."

Velmi aktuální otázka je, kolik času věnujeme užívání si rovnováhy, kterou máme. Jak přítomni jsme našim životům, kolik toho stavíme na tom dobrém a jak přítomni jsme našemu myšlení a naší duševní válce viny, strachu, stresu, obav nebo hněvu. To je nerovnováha a ta je celá vytvořena myšlením.

Abych to vše zjednodušila, nevím, jak zkrátit pracovní hodiny. Ale rozumím tomu, že když pracujete z pozice čisté mysli, můžete jít "dvakrát tak rychle v polovině času, s polovičním úsilím", a to většinou pomůže ☺

Můj vzkaz zakončím citátem filosofa Sydneyho Bankse: "Jestliže jedinou věcí, kterou by se lidé naučili, by bylo nebát se vlastní zkušenosti, to samotné by změnilo svět.".

Přeji vám dobré lidské počasí, vše nejlepší a brzy na viděnou.

S láskou,

Loredana