Proč ženy chodí na konferenci Equal Pay Day

28.02.2018

Proč ženy z jiných zemí přijíždí na konferenci Ženy sobě/Equal Pay Day?

Před pěti lety, když jsem byla poprvé pozvána jako mentor na EPD, moje první reakce byla "Ale já nejsem feministka, jste si jistí, že chcete mě?" Vypadalo to, že jim naprosto stačí fakt, že jsem žena. Poté, co jsem se k nim přidala na konferenci, jsem si ale uvědomila nejen mezeru mezi platovými ohodnoceními žen a můžů, ale celkovou nerovnost v příležitostech, přístupu k vyšším pozicím, vzdělání nebo vlivu. Jakmile jsem si to uvědomila, už jsem to nemohla nikdy vrátit a musela jsem s tím něco dělat. Takže jsem posledních pět let součástí hnutí Equal Pay Day v Praze.

Takže proč si myslím že byste měly přijít? Ať již jste Češka nebo cizinka?

Abych to shrnula, EPD je mezinárodní záležitostí, globální záležitostí, která potřebuje mezinárodní a zásadní řešení, která mohou přijít pouze ze silné a různorodé komunity ochotné pracovat společně. Konference v Praze tomu všemu poskytuje úrodnou půdu.. Vysvětlím to takto:

1. Tak, jak já to vidím, rovnost v platech není jen ryze českým tématem, je to mezinárodní záležitost. Na příklad rozdíl mezi platy mužů a žen je v Evropské unii 16.3%. V tuto chvíli není žádná země na světě v rovnováze, co se platových podmínek týká, ale například Skandinávské země dělají velké kroky směrem k rovnocennosti. Takže, odkud jste není váš problém, protože toto je náš společný problém a měli bychom alespoň vědět, že ho máme.

2. Proč přijet do Prahy? Praha již není pouze hlavním městem České republiky, je také regionálním a mezinárodním centrem pro malé i velké mnohonárodnostní společnosti a organizace. Není tedy divu, že se hnutí Equal Pay Day vytvořilo právě zde, neboť Praha je prostě ve vedení co se regionu týká, tak i z pohledu expertízy.

Konference v Praze je unikátním místem, kde se mohou všichni pobavit o řešeních nerovnosti platů. Díky velikosti a různorodosti komunity okolo konference a celého hnutí v ČR jsme silnější.

3. Ženy z ostatních zemí, ať již mluvčí, mentoři nebo členky publika, přicházejí do Prahy, protože je to místo s vizí a kuráží vůbec se do takového hnutí pustit, a to v měřítku, které v ostatních zemí nepotkáte.

EPD je ale také obrovská komunita českých a mezinárodních žen, komunita, kde spolu všichni mluví a sdílejí navzájem zkušenosti nebo řešení, která našly. Což nás nejen obohacuje, ale zároveň to zakládá první kroky k vlastním dlouhotrvajícím řešením ve větším měřítku.

Různorodost přináší nejlepší nápady a to je proč lidé oceňují mezinárodní rozměr této konference.